Lista życzeń
kontakt:

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:
Korza Wood Agnieszka Kozłowska
ul.Okrągła 51/1
03-290 Warszawa,
która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 6631348796, REGON 384675950, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.

W sprawie Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą:

 • poczty elektronicznej: biuro@korzawood.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Okrągła 51/1, 03-290 Warszawa
 • telefonu: +48 693 609 832

Administrator Danych Osobowych zapewnia, że wszystkie dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z podstawą prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Klient, który dokona zakupu w Serwisie www.korzawood.pl,  dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez sklep Korza Wood Agnieszka Kozłowska swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z działalnością Serwisu są poufne i wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. wysłania zamówienia oraz – jeśli klient wyrazi na to zgodę zakładając w Serwisie Konto Klienta – w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach za pośrednictwem Usługi Newslettera.

Prawa dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia i przetwarzania danych

Każdy Klient ma prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

W razie zgłoszenia przez Klienta któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator Danych Osobowych udzieli Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Klienta żądaniem.

Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).

Od Klientów wymagane jest podanie tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu i realizacji zamówień składanych przez Klientów. 

Dane osobowe Klientów przekazywane mogą być wyłącznie następującym podmiotom:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu
 • podmiot realizujący dostawę towarów(Poczta Polska, InPost, firmy kurierskie)
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Bezpieczeństwo

Pełne dane adresowe, które są podawane przy wypełnianiu formularza zamówień są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL) . Jest to efektywne zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie danych przesyłanych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera.

Polityka COOKIES

 1. Serwis www.korzawood.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Stosowane w ramach Serwisu pliki Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klientów. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W Serwisie www.korzawood.pl  stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Ograniczenia przez Klientów stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

ZAWARTOŚĆ KOSZYKA 0